Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

 

 

 

 

"Wielkie misterium Eucharystii trwa nieprzerwanie.

Nie przemija jak inne święta.

Jezus jest zawsze gotowy dać wam

dowody swej miłości:

dziś, jutro, codziennie"

 

Matka Założycielka

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mechtylda.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.benedyktynki.info

 

 

 

 

Ewangelia

na każdy dzień

 

 

Komentarze do czytań mszalnych:

www.zyjewangelia.net

www.liturgia.wiara.pl

www.ps-po.pl

 

 

 

 

 

Z Reguły św. Benedykta

 

Być świadomym i pewnym tego, że Bóg wszędzie na nas spogląda.

 

Z rozdz. 4

" O sposobach czynienia dobrze"

 

 

 

 

Z pism Matki Mechtyldy

 

 

Nie ma nikogo bardziej samotnego niż Jezus Chrystus w tabernakulum. Jeżeli chciałybyście rozważyć Jego milczące życie, weźcie pod uwagę to milczenie, które zachowuje On w Boskim Sakramencie. Jest tam jakby Go nie było.

 

 

 

 

Serwis  Papieski

 

Radosna dusza jest jak dobra ziemia, która sprawia, że życie w pełni się rozwija, wydając dobre owoce.

 

https://papiez.wiara.pl/