Formacja ciągła

 

                  Po profesji wieczystej każda Siostra jest zobowiazana do dalszej formacji pod kierunkiem Przeoryszy. Siostry samodzielnie dobierają sobie książki do czytania duchowego i na studium, według osobistych zainteresowań. Formacja ciągła odbywa się tez poprzez codzienne wspólne czytania w Zgromadzeniu, które prowadzi Przeorysza, coroczne rekolekcje, dni skupienia, konferencje zaproszonych gości i wykłady.