Nowicjat

 

           Nowicjat, podobnie jak postulat, trwa 2 lata. Dzieli się on na dwa okresy:

-  nowicjat kanoniczny, który trwa jeden rok; jest to czas, w którym nowicjuszka poświęca większość czasu na modlitwę, medytację i studium i bierze mniejszy udział w życiu wspólnym, by lepiej rozpoznać i umocnić swoje powołanie, jak i poznać i wejść w wymagania życia monastycznego i kontemplacyjnego, w ducha adoracji, ofiary i wynagrodzenia według Reguły i Konstytucji;

- drugi rok nowicjatu; jest to czas bezpośredniego przygotowania się od strony ludzkiej i nadprzyrodzonej do złożenia Profesji i życia we Wspólnocie; nowicjuszka poznaje istotę ślubów monastycznych i zobowiązania z nich płynące.

Nowicjuszki noszą czarna, długa suknię i biały welon.

           Po tym okresie, gdy Wspólnota uzna, że nowicjuszka prawdziwie szuka Boga, a ona sama nadal pragnie poświęcić się Bogu składa pierwszą Profesję.