Profesja czasowa

 

          Profesję czasową składa się na okres 3 lat. Przez 2 lata profeska czasowa nadal pozostaje w Nowicjacie. W tym czasie pogłębia wiedzę religijną, rozwija zdolności prawidłowego i nadprzyrodzonego wartościowania, jest wprowadzana w zadania i obowiązki powołania, powierza sie jej też różne obowiązki, by rozwijała w sobie poczucie odpowiedzialności za Wspólnotę i dom.

          Profeska czasowa nadal pracuje, tak jak przez cały okres formacji, nad swoim rozwojem duchowym i intelektualnym.

          Otrzymuje habit monastyczny, symbol Najświętszego Sakramentu, nie nosi jednak jeszcze obrączki - znaku konsekracji.

          Rok przed ślubami wieczystymi opuszcza Nowicjat i rozpoczyna samodzielne życie we Wspólnocie, by lepiej ją poznać i bardziej świadomie złożyć swoją Profesję, gdyż - zgodnie z Regułą św. Benedykta - składamy ślub stałości miejsca, który wiąże nas z konkretną Wspólnotą.

          Po 3 latach składa Profesję wieczystą, oczywiście jeśli nadal tego pragnie, a Wspólnota uzna, że jest na tyle dojrzała duchowo, jak i na sposób ludzki i emocjonalny, że może to uczynić.