Profesja wieczysta

 

          Składając Profesję wieczystą mniszka zobowiązuje się następującymi ślubami:

1. Stałość we Wspólnocie - jest to ślub, poprzez który mniszka wiąże się z określoną wspólnotą monastyczną, jako jej członek (RB 4,78;  58,17).

2. Posłuszeństwo - jest to ślub, poprzez który mniszka poświęca całkowicie swoją wolę Bogu, składając ofiarę z siebie, a przez to jednocząc się trwałymi więzami ze zbawczą wolą Bożą. Zobowiązuje on do podporządkowania swojej woli prawowitym przełożonym, zastępującym Boga.

3. Sposób życia według Reguły św. Benedykta - ślub nawrócenia obyczajów, zawiera w sobie zobowiązanie do zachowania ewangelicznej rady czystości i ubóstwa.

4. Podtrzymywanie nieustającej adoracji - ślub ten zobowiązuje mniszkę do osobistego wkładu w utrzymanie nieprzerwanej, w dzien i w nocy, adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu wynagrodzenia.

          Przy Profesji wieczystej mniszki mogą otrzymac konsekrację dziewic według Rytuału Rzymskiego, poprzez którą zostają mistycznie zaślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu i poświęcone na służbę Kościołowi. Symbolem konsekracji jest obrączka.